Μιχαηλίδου: Λάθος η διατύπωσή μου για απολύσεις ανεμβολίαστων σε δομές ΥγείαςΔιαβεβαιώνει ότι δεν θα αλλάξει το ισχύον καθεστώς στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που συνδέει τον μη εμβολιασμό με αποχή από την εργασία με άδεια άνευ αποδοχών.

Source link